Omschrijving van de actieve en dynamische werking van de vereniging

Home
 

De Kring wil geen serviceclub of een elitaire groep zijn, maar integendeel in de serene sfeer van een samenhangende vriendenkring de cultuur in al haar facetten beleven. Regelmatig worden uitstappen georganiseerd die zowel leerrijk als ontspannend zijn. Vele deuren staan daarbij open. De leden hebben een ruime kennissenkring in hun eigen woon en werkomgeving, verspreid over het hele Vlaamse land, en door daar beroep op te doen, kan in een groter gebied gewerkt worden en aan networking gedaan. Voor elk van de leden worden aldus nieuwe horizonten geopend. Ook wordt tweemaandelijks een ledenbijeenkomst belegd, waarbij sprekers zeer uiteenlopende onderwerpen behandelen. Zowel leden als niet-leden zijn daarbij welkom. Deze bijeenkomsten hebben plaats in onze kribbe in het restaurant 'T HOF VAN VIVENKAPELLE te Damme-Vivenkapelle website 'T HOF VAN VIVENKAPELLE. Op die manier worden de vriendschapsbanden verder aangehaald, met inbegrip van de banden Leger-Natie, over alle grenzen heen.