Interessante samenwerkingsverbanden met verenigingen, instanties buiten de stad Damme

Home
 
VZW Steunfonds voor Verlaten Kinderen en Sociaal Kansarmen van het Gerechterlijk Arrondissement Brugge waar meerdere leden van de raad van bestuur van de kring opgenomen zijn in het organisatiecomité en aldus meewerken aan het jaarlijkse Feest van het Licht van het Steunfonds.

De Kring is als vereniging lid van de Vlaamse Confrérie van de Gastronomie en is daardoor regelmatig vertegenwoordigd op de activiteiten van deze Confrérie.

Samenwerkingsverband met het Competentiecentrum van de Marine in Sint-Kruis in het kader van de band Leger-Natie.

Samenwerkingsverband met het Militair Commando van de Provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen mede door het erelidschap van de provinciecommandant.

Samenwerking met het Koninklijk Atheneum te Mariakerke waar de Kring aanwezig is op de proclamatie en een aantal prijzen schenkt onder de vorm van boeken met betrekking tot Damme en Jacob van Maerlant.