Jacob van Maerlant

Home

Jacob van Maerlant, geboren tussen 1230 en 1235 in het Brugse Vrije (een gebied rond Brugge, dat in de middeleeuwen onder het gezag van de stad Brugge viel), schreef zijn oeuvre in zijn eigen taal, het Diets. Over zijn jeugd is niets bekend. Wél is zeker dat hij een goede opleiding genoot aangezien hij het diets (zijn moedertaal), het Frans en het Latijn uitstekend beheerste. Hij was ook goed op de hoogte van de klassieke auteurs en van de middeleeuwse Latijnse school.

Over zijn levensloop is weinig met zekerheid bekend. Hij vestigde zich als Jacob de coster van Merlant op Oost-Voorne (een eiland in Zeeland), waar hij als koster werkte en tegelijkertijd in opdracht van Hollandse edellieden, o.a graaf Floris V, een groot deel van zijn oeuvre schreef.

Het staat vast dat Jacob van Maerlant rond 1266 terugkeerde naar Damme en er schepenklerk werd. In Damme schreef hij tal van meesterwerken. Hij stierf in Damme rond 1293 en werd er ook begraven. Kort na zijn dood werden zijn werken vertaald in het Frans en in het Latijn. Dit bewijst eens te meer hoe belangrijk hij als schrijver was. In de 18de eeuw kwamen vele van zijn werken weer uit in drukvorm.