Raad van bestuur Vrienden Van Maerlant

Home

Foto on mouseover naam


Voorzitter
ondervoorzitter
Secretaris
medesecretaris
Penningmeester
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Voorzitter:  - Website verantwoordelijke:
Erwin Allemeersch
Kolonel Stafbrevethouder bd    "erwin.allemeersch@telenet.be"
tel:050/20.10.91
gsm:0486/38.14.60
Ondervoorzitter
Walter Blieck
Ere-Directeur Kon. Atheneum Mariakerke    "walter.blieck@gmail.com"
gsm:0475/58.01.92
Secretaris:
Els De Graeve
Adviseur Bankverzekeren    "edegraeve@gmail.com"
gsm:0473/39.00.33
Penningmeester:
Robert Rooseboom  
Hoofdinspecteur politie bd    "robob@skynet.be"
gsm:0476/55.40.31
Raadslid:
Revisor
Erik Sierens
Sectoroverste Electrabel bd    "erik.sierens16@gmail.com"
tel:050/38.98.48
gsm:0476/50.80.71
Raadslid:
Luk Taelman
Zaakvoerder vastgoedmakelaar HEBO
email/info@hebo.be   
"luk.taelman@pandora.be"
tel:050/35.92.40
Public Relations - Communicatieverantwoordelijke:
Decorte René
Ere-directeur der Douane en Accijnzen "decorte.rene@telenet.be"
gsm:0475627873