Activiteiten van de kring

Home

Activiteiten van de afgelopen jaren:


Ledenbijeenkomsten met voordracht:

- numismatiekavond (munt-en penningkunde)

- voordracht door dhr. Joachim Coens over de rol en toekomst van de Zeebrugse haven

- voordracht door dhr. J.Gonissen over de geschiedenis, huidige situatie en toekomstige uitdagingen van Pakistan

- voordracht door Kapitein ter Zee b.d. Jan De Vos, "Van Sarajevo tot Versailles" de oorzaken en aanleiding, verloop en afwikkeling van WOI

- voordracht door Prof D. Dekeukeleire (UGent) over bieren in België

- voordracht door staatssecretaris Hendrik Bogaert op 2 april 2014

- voordracht door Ere-Gouverneur van West- Vlaanderen over de Eerste Wereldoorlog

- voordracht Paul Vanneste over de geschiedenis van het bierbrouwen in België

- ledenvergadering op 27 november 2014;voorstelling van nieuwe Provincie Commandant van West-Vlaanderen

- 24 maart 2016 ledenvergadering ;causerie Dirk Van der Keelen,voorzitter hof vna Assisen te Gent

- 23 juni 2016 causerie Alain Remue


- Op 23 november 2017 kookles dames en heren

- 13 augustus 2017 viering 15 jarig bestaan van de Vrienden van Maerlant;diner in het kasteel van Moerkerke

Meerdaagse uitstappen eigen organisatie:

- week-end in de Hoge Veluwe op 31/8-1/9

- week-end in Honfleur 22-24 augustus 2014 ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten

- week-end in Rijsel op 28-29 augustus 2015

- 28 en 29 mei 2016 meerdaagse reis naar de Champagnestreek

Daguitstappen eigen organisatie:

- 7 september 2017 uitstap naar de Oosterschelde:mossel-oester- en kreeftencultuur

Bezoeken:

- geleid bezoek aan Brussel

- bezoek aan het Vlaams Parlement

- bezoek aan de Senaat

- bezoek aan het Koninklijk Museum van het leger en Krijgsgeschiedenis

- geleid bezoek aan Gent met bezoek aan het SMAK

- bezoek aan het bedrijf "Marcassou" gevolgd door een tweedaagse Ardennentrip

- bezoek aan het Jodenkwartier te Antwerpen

- bezoek aan het Competentiecentrum en Producten te Ieper met daarna een geleid bezoek aan de slagvelden Van WOI(Battlefieldtour) met aansluitend bijwonen van de Last Post aan de Menenpoort met neerlegging van een krans

- Bezoek NMBS Brussel: briefing opdracht, organisatie en taken van Infrabel, bezoek centrale Verkeersleiding NMBS, Seinhuis Brussel Zuid en werkplaatsen TGV Vorst

- bezoek Opendoor 51 Bataljon Logistiek te Sijsele

- bezoek aan het bedrijf SIOEN te Ardooie (wereldspeler industrieel textiel en veiligheidskledij

- bezoek vismijn en visveiling te Nieuwpoort

- bezoek luchthaven van Zaventem: briefing opdracht en organisatie Belgische douane, demonstratie Opsporingstechnieken illegale zendingen (drugs, wapens, valuta, beschermde dieren), geleid bezoek Verkeersleiding en verkeerstoren

- bezoek aan ATCC Zemmerzake

- bezoek op 9 februari 2012 aan het ontmijningscentrum van de marine te Oostende

- juni 2012 bezoek aan het Canadees-Pools museum en de Japanse tuinen in Adegem

- bezoek Brussel: Gerechtelijke Politie en labo Glenn Audenaert, het Justitiepaleis en de Officierenmis "Prins Albert"

- bezoek aan Koksijde op 13 september 2014 garnaalvissers

- bezoek aan de deurganckdoksluis en de abdij van Hemiksem op 8 november 2014

- Ontvangst op het gemeentehuis in Zonnebeke en geleid bezoek aan het Memorial Museum

- havenbezoek gGnt en asperge arrangement op 6 juni 2015

- 20 juni 2016 bezoek 15 Wing Transport in Melsbroek

- 28 september 2016 bezoek Stiltehoeve BZN in Moerkerke

- op 7 oktober 2016 bezoek aan het kwartier Elisabeth in Evere

- 11 mei 2017 Bezoek aan de ambstwoning van de gouverneur van West-Vlaanderen+klooster Karmelieten en middagmaal

- op 19 oktober 2017 bezoek aan het natuurdomein Vloethemveld in Zedelgem

- 16 november 2017 tweede bezoek aan de ambstwoning van de gouverneur van West-Vlaanderen+klooster Karmelieten en middagmaal

- Op 29 november 2017 bezoek tentoonstelling "Dienaars van God tijdens de Groote oorlog" in de kerk van Hertsberge

Bijwonen van concerten waar leden medeorganisator of medewerker zijn:

- Concert Provinciecommando te Brugge ter ere van Koningsdag

- Concert provinciecommande Oost-Vlaanderen te Gent

- Feest van het Licht ten voordele van het Steunfonds voor Verlaten Kinderen en kansarmen van het Gerechtelijk Arrondissement Brugge

- Viva Opera cultuurfabriek te Sijsele

- proclamatie Koninklijk Atheneum te Mariakerke met een schenking van een aantal boeken

Organisatie van:

- jaarlijkse poëziewedstrijd voor leerlingen van de derde graad van alle Damse scholen
vanaf 2019: tweejaarlijks

- jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

- concerten met de Koninklijke muziekkapel van de Marine in de cultuurfabriek te Sijsele

- jaarlijkse kookles in de cultuurfabriek te Sijsele

Deelname aan:

- roeien naar het glazen huis in Gent: georganiseerd door het Koninklijk Atheneum te Mariakerke-Gent ten voordele van het goede doel: Music For live

Activiteiten in 2018:


- Op 18 januari: Nieuwjaarsreceptie

- 4 maart: Poeziewedsrtijd in het stadhuis van Damme.

- 19 april: Voordracht ijslandvaart door Fregatkapitein Joris Surmont in Hof vanVivenkapelle.

- 17 mei: Bezoek aan Damme en oude site OCMW +lunch.

- 21 juni: Voordracht loopgraven in Afrika door Kapitein-ter -zee b.d. Jan De Vos.

- 19 augustus: Diner and Dance in het kasteel van Moerkerke.

- 22-23 september: Tweedaagse busreis naar Compiegne-Soissons-Meaux.

- 21 oktober: Theaterfietstocht in Hertsberge.

- 22 november: Concert Provinciecommando te Brugge ter ere van Koningsdag.

- 27 november: Kookles in de cultuurfabriek in Sijsele.

Activiteiten in 2019:


- 30 januari nieuwjaarsreceptie.

- 22 februari: bezoek "Ter Groene Poorte".

- 17 maart: Proclamatie poëziewedsrtijd in het stadhuis van Damme.

- 15 mei: Initiatie golf. Golfterrein Sijsele.

- 20 juni: Uiteenzetting "De geschiedenis van het Napoleonkanaal".

- 1 september: "Dinner" - Kasteel van Moerkerke.

- 29 september: Gezellig samenzijn Stampershoeve

- 9 oktober: bezoek hotelschool Ter Duinen te Koksijde en politiekantoor Zone Westkust.

- 7 november: Diner + causerie "Etiquette" - Kasteel van Moerkerke.

- 27 november: deelname Concert Provinciecommando te Brugge ter ere van Koningsdag.

Activiteiten in 2020:


- 31 januari: Nieuwjaarsreceptie.

- 11 juli: Deelname aan de viering van de Vlaamse Feestdag in de stad Damme.

Voorziene activiteiten in 2020:


Door de Coronacrisis werden geen activiteiten meer voorzien in de de loop van 2020.

De door de Coronacrisis weggevallen activiteiten worden behouden en verplaatst naar een latere datum.

Activiteiten in 2021:


- 11 juli: Deelname aan de viering van de Vlaamse Feestdag in Damme.

- 24 juli: Huldebetoon in het Kasteel van Moerkerke aan onze stichter en voorzitter Paul die op 17 mei 2021 overleden is.

- 03 oktober 2021: Herfstfeest "Dinner and Dance" lees "Dinner zonder Dance" in het Kasteel van Moerkerke.

activiteiten in 2022:


- 31 maart: Bezoek aan Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck (Filou en Kasteelbier) en aan "Eperon d'Or" (industriële erfgoedsite) te Izegem.

- 28 april: Kasteel van Moerkerke: Causerie door Marc Ruiters "de echte Witse" over het moordonderzoek, van de eerste vaststellingen tot het "Hof van Assisen" - gevolgd door een lichte maaltijd.

Afgelast wegens gebrek aan belangstelling

- 10 juni: Salsa-avond in het Kasteel van Moerkerke.

- 21 augustus: Zomerfeest en Viering 20-jarig bestaan in het Kasteel van Moerkerke.

- 16 september: Bezoek aan "Pier Kloefe", een geleid bezoek aan De Panne.

- 2 december: Uiteenzetting "Innemend Italië" in Kasteel Lodewijk van Male - 32 deelnemers.

- 18 december: "Kerstmagie" bij Filip en Rietje in 't Cabourke te Adinkerke - Afgelast wegens gebrek aan interesse!

activiteiten in 2023:


- 3 januari: "Kerstmagie" bij Filip en Rietje in 't Cabourke te Adinkerke - 8 deelnemers.

- 22 januari 2023: Nieuwjaarsfeest in het Kasteel van Moerkerke - 35 deelnemers.

Geplande Activiteiten.

- 26 maart 2023: Proclamatie poëziewedstrijd - Stadhuis Damme - Lunch in De Damse Poort.

Activiteiten in voorbereiding.

- Uiteenzetting EHBO.

- Fietstocht.

- Bezoek paardevissers Oostduinkerke.

- Bezoek aan brouwerij "De Poes".

- Bezoek aan Watou - Inox.

- Heropstart "poëziewedstrijd".

- Introductie tot de Europese Unie - Grootseminarie Brugge.

ALLE VOORSTELLEN VOOR ACTIVITEITEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!!!

Opmerking: Voor alle activiteiten wordt een afzonderlijke uitnodiging verstuurd.